Начелник округа

Начелник Управног округа је лице на положају и именује га Влада Републике Србије, у складу са Уредбом о управним окрузима и Законом о државној управи. Начелник остварује сарадњу са органима општина  у вршењу послова, стара се о стварању услова и координацији  за обављање послова Стручне службе и деташираних органа при округу.
Начелник управног округа, у складу са Уредбом о окрузима и другим Законима и Уредбама, подноси извештаје и даје предлоге Влади РС, Министарствима и посебним организацијама ради унапређења рада,  предузимања мера и отклањања уочених неправилности у појединим областима.
Дужност начелника Колубарског управног округа обавља

Додатне информације