Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку канцеларијског материјала у 2022.г.

Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку канцеларијског материјала у 2022.г.

 

Поштовани,

Позивамо вас да доставите понуду за сукцесивно снабдевање канцеларијским материјалом у 2022.г. Колубарском управном округу.

Са најповољнијим понуђачем склопиће се уговор о снабдевању.

Сви учесници конкурса биће обавештени о датим понудама, достављањем извештаја о спроведеном поступку.

Рок за дистављање понуда је 17.01.2022.г. у 10.00 часова.

 

Лице за јавне набавке,

Драган Јанковић.

Додатне информације