Јавни конкурс за попуну упражњеног извршилачког радног места за опште правне послове

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од одбјављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу "Послови".

 

 

 

Додатне информације