Јавна набавка мале вредности услуга 3/2017

Дана 09.08.2017. године објављена је јавна набавка мале вредности услуга 3/2017, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација се налазе у делу "Јавне набавке" као и на Порталу јавних набавки.

Позив је отворен до 21.08.2017. до 08.30 часова. 

Лице за контакт: Драган Јанковић, 014/222-218.

Додатне информације