Јавна набавка мале вредности радова 2/2017

Дана 14.03.2017. године објављена је јавна набавка мале вредности радова 2/2017.

Предмет јавне набавке је извођење радова:

Постављање спољне термоизалационе фасаде на дворишном делу са северне и источне стране зграде Колубарског управног округа, и бојење фасадних зидова гараже, ул. Карађорђева бр. 31.

Позив за подношење понуда и конкурсна докуметација налазе се у делу "Јавне набавке". Позив је отворен до 22.03.2017. године до 14:30 часова.

 

Додатне информације