Имплементиран нови софтвер за обраду предмета у писарници

Колубарски управни округ је 03.10.2016. године имплементирао софтвер за обраду предмета у писарници.

 

Поред неопходних операција резервисања, отварања, допуне и архивирања предмета са минималном могућношћу настајања грешака изазваних људским фактором, овај софтвер нуди базу докумената у електронској форми, могућност добијања извештаја на основу великог броја критеријума, што начелницима нуди конкретне могућности за праћење и координацију рада инспекције, затим сигурност и поузданост унетих података, транспарентност рада, као и смањење могућности заобилажења закона.

Тако да први пут имамо програм који у потпуности покрива све сегменте рада у писарници, првенствено због сопствене добробити, али и због планираног умрежавања свих округа на нивоу Републике Србије.

Додатне информације