Друга седница савета Колубарског округа 2013. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ  ОКРУГ

Ваљево, Карађорђева 31

тел: 014/221-655, факс 014/227-466

___________________________________________________________________________________

Ваљево: 02.04.2013.год.

Број:909-03-00003/2013-01

 

ЗАПИСНИК

 

Са Друге седнице Савета Колубарског управног округа,у проширеном саставу, одржане 02.04. 2013. године, са почетком у 11.00 часова у Дому културе Уб, општина Уб.

Присутни:

1. проф. др Владан Здравковић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине,

2. мр Војислав Јовановић, начелник Колубарског управног округа и председник Савета округа,

3. Дарко Глишић, председник општине Уб и члан Савета округа,

4. Живорад Бојичић, председник општине Лајковац и члан Савета округа,

5. Миодраг Старчевић, председник општине Љиг и члан Савета округа,

6. Селимир Манојловић, помоћник  градоначелника Ваљева,

7. Милан Симић, заменик председника општине Осечина,

8. Драган Јелић, председник Скупштине општине Уб,

9.  Мирослав Чучковић, председник градске општине Обреновац,

10. Верољуб Матић,  председник општине Коцељева

11. Раде Стевановић, заменик предедника Градске општине Барајево,

12. Дејан Нешић, заменик председника општине Владимирци,

13. Милош Живковић, шеф кабинета председника  Градске општине Лазаревац,

14. Драгана Механџић, самостални саветник у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине,

15. Владимир Лалић, председник Скупштине Привредног друштва "Еко-Тамнава",

16. Радомир Стевановић, в.д. директор Рег. центра за упр. отпадом "ЕКО-ТАМНАВА"д.о.о. Уб,

17. Јанко Гагић, директор, ЈКП "Видрак", Ваљево,

18. Драган Јеремић, директор Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева,

19. Златомир Николић, директор Дирекције за изградњу  Барајево и

20. Драган Јанковић, секретар Савета и записничар.

Седницом председава члан Савета округа и председник општине Уб, господин Дарко Глишић.

На почетку рада председавајући је поздравио присутне и захвалио што су дошли на састанак.

Председавајући је предложио ДНЕВНИ РЕД,  који је једногласно прихваћен, са следећим тачкама:

            1. Разматрање информације о активностима на реализацији пројекта Регионалне депоније "Каленић";

            2.  Разматрање иницијатива за унапређење међуопштинске сарадње и могућности за подршкупројектима;

            3. Разно.

-2-

 

            I. Председавајући једао реч Начелнику Колубарског управног округа, Војиславу Јовановићу, као иницијатору састанка. Начелник Јовановић  је говорио је о значају који имају регионални пројекти као што су наставак радова на завршетку бране "Стубо-Ровни" и изградња депоније у Каленићу, да је убрзани наставак радова на тим пројектима приоритет за овај округ. Истакао је да Европске институције и фондови подржавају међурегопналне пројекте. Навео је да су проблеми са депонијама и њиховим угрожавањем животне средине присутни  у свим општинама.  Због тога је брзина рада на пројекту веома важна, јер свако губљење времена повећава трошкове. Неопходан је максималан приступ овим активностима.

            Радомир Стевановић, в.д директор  "Еко-Тамнава" Уб, регионалногпредузећа основаног од стране 11 општина будућег инвеститора и оператера на депонији, захвалио се на до сада добром односу према пројекту свих општина и Министарства енергетике. Говорио је о до сада извршеним обавезама, као и плановима у наредном периоду. "Еко-Тамнава" је у сарадњи са Министарством направио план активности  у наредном периоду у циљу дораде потребне техничке и планске документације.  Такође је истакао да се суочавају са одређеним проблемима, због чега до сада неки рокови нису испоштовани. Али је кључно да се врати поверење у пројекат. Тренутно је приоритет спровођење јавне набавке, за издраду урбанистичког пројекта депоније, као и решавање имовинско-правних односа на локацији депоније. Донекле је камен спотицања избор технлологије за депонију, али очекује да се решавање тих дилема препусти стручном тиму који ће кроз израду Студије изводљивости размотрити и варијантна решења третмана отпада и понудити аргументован предлог у вези технолошких опција.

            Проф. др Владан Здравковић, државни секретар у Министарствуенергетике, развоја и заштите животне средине,   захвалио је начелнику на организацији састанка. Истакао је значај пројекта и посвећеност Министарства његовој реализацији. Због тога бар једном недељно имају контакте са представницима Европске уније око овог пројекта,обзиром да се пројекат кофинансира из фондова ЕУ . Овај пројекат је приоритет број 1. за Министарство енергетике. Реализација овог пројекта не сме да не успе. Ако би се то десило, био би велики промашај, и сигурно би онемогућио  аплицирање за средства  за будуће пројекте. А овај пројекат је одобрен, реализација започета, другу шансу нећемо имати. Због тога, понавља, ово не смемо да пропустимо. Треба да искористимо шансу, да извршимо све што је договорено, и да докажемо да смо јединствени и способни да извршимо договорено. У реализацији овог пројекта нема импровизације. Због тога је обезбеђено мерење количине и састава  отпада у две сезоне, како би имали што боље улазне податке за потребну документацију, а самим тим и одредили оптимални  капацитета будуће депоније и врсту третмана отпада. Имамо искуства и са другим пројектима, знамо где смо грешили. Сада то нећемо доволити.  За превазилажење могућих проблема потребна је добра комуникација. Због тога ћемо бар једном недељно, или како се договоримо, достављати информације о урађеном. Због тога је потребно да градови и општине одреде своје представнике за везу, преко којих ћемо остваривати комуникацију. Директор "Еко Тамнаве" ће бити координатор пројекта. Он треба да утврди комуникаацијске путеве, како би свима било јасно шта и кад треба урадити. Дакле, у овом пројекту не сме да буде дилема. Реализација пројекта је једина опција. Истакао је да најбољи стручњаци  у Министарству раде на овом пројекту. И то исто очекује и од општина. У реализацији овог пројекта неки ће мало више уложити, неки мало мање, али сви добијамо. У овом тренутку, поред овог, у току је реализација и  пројекта депоније у Суботици. По динамици, Суботица треба да крене са изградњом 6. месеци раније, јер су они мало спремнији. Овде ћемо користити сва искуства из њихове реализације. Истакао је да ће се према онима који не извршавају своје обавезе, као и могућа саботирања, предузети одређене мере. Изградња ауто-пута и гасовода, биће замајац привредног развоја овог краја, који има идеалну позицију, јер се налази надомак Београда. Затим је рекао да је  Драгана Механџић, самостални саветник у  Одељењу за управљање пројектима, задужена испред  Министарства за пројекат Регионална центар за управљање

-3-

 

отпадом Каленић. На крају своје дискусије проф. др Владан Здравковић је рекао да сви треба да подржимо овај пројекат и да помогнемо "Еко Тамнави" у његовој реализацији. Сада смо сви у систему, и то треба искористити. У противном, само сами себе можемо елиминисати.

Председавајући је затим дао реч председнику Скупштине Привредног друштва, Владимиру Лалићу, који је истакао да речи проф. Здравковића охрабрују. Министарство је препознало значај овог пројекта. Када је основан регионални центар "Еко Тамнава", знали смо да је пред нама сложен пројекат. Извесно је да смо на добром путу и да  ћемо га уз подршку министарства успешно реализовати.  Сада преостаје да спроведемо договоре, рекао је на крају Лалић.

Председавајући је такође изнео да је проф. Здравковић унео дозу оптимизма да ово можемо да реализујемо. Затим је дао реч председницима општина.

Председник градске општине Обреновац, Мирослав Чучковић, је рекао да Обреновац стоји иза пројекта, и да ће уложити потребан напор у реализацији.

Живорад Бојичић, председник општине Лајковац, такође је рекао да подржавају, да је ово прави почетак реализације пројекта, и да ће они наставити да пружају помоћ.

Председник општине Коцељева Верољуб Матић, истакао је да је све започето 2006. године, и да је до сада ишло спорије, а да је дошло време да се убрзају радови. Питао је проф. Здравковића да ли је потребно сад кренути у реализацију трансфер станица, односно које су опције одлагања отпада ако се трансфер станице изграде пре депоније?

Проф. Здравковић је одговорио да постоји тачан план активности, и да ће се о свему на време обавештавати. Истакао је да су ИПА фондови понекад бирократски настројени и компликовани, да могу да успоре одређене активноси, али да су то правила која се морају поштовати. Зато постоји план који ће испратити пројекат, да обавезе и рокови буду прецизни и тачни. Урадили смо шта смо обећали, али очекујемо да и даље радимо и сарађујемо са њима. Да се сви држимо плана, а за то нам је потребна добра комуникација. Навео је да ће по питању трансфер станица бити благовремено информисани.

Заменик председника Осечине Милан Симић, је истакао да подржавају све активности, и да ће и даље помагати реализацију пројекта.

Председник општине Љиг, такође је подржао пројекат,  и рекао да само ми можемо да га упропастимо. Позвао је веће општине и град Ваљево да уложе више труда, јер имају кадрове и све друго што је потребно за реализацију.

Селимир Манојловић, помоћник градоначелника Ваљева, истакао је да је Ваљево од почетка укључено у пројекат, да је очекивало да ће се радити брже, али настављамо даље. Рекао је да је Скупштина Ваљева расправљала о овој теми, да постоје одређене резерве, али само зато што желимо брже да радимо и завршимо.Такође је важно да знамо шта је урађено. За ову годину мање смо средстава планирали за пројекат, али ћемо ребалансом тај проблем решити.

Проф. Здравковић се осврнио на динамику рада, и рекао да је план рађен према ЕУ, ни споро, ни брзо. Желимо да овај пројекат буде без грешке. Морало је мало да се успори због ситуације око локације, али ће то бити брзо усаглашено.

Заменик председника општине Осечина, Милан Симић, рекао је да је свим планским актима општине овај пројекат уграђен. Поставио је питање у вези плаћања пристиглих фактура из Дирекције за обнову и развој Колубарског округа а у вези претходних активности на припреми пројектне документације.

 Замолио је  начелника округа да стане иза овог пројекта, као и иза других које треба реализовати.

Проф. Здравковић је поново истакао значај Регионалног предузећа "Еко Тамнава", и рекао да је оно неопходно као инвеститор што је искуство са других пројеката, и да Министарство енергетике стоји иза њега и да мери његов рад. Потребно је појачати капацитет "Еко Тамнаве" како би се пројекат несметано реализовао, а о том питању ће се накнадно договорити Министарство и "Еко Тамнава".

 

 

-4-

 

Представник општине Лазаревац, шеф кабинета председника Градске општине, Милош Живковић, се извинио у име председника што он није могао да дође, и пренео да са њихове стране нема проблема око наставка активности. Рекао је да су представници општина имали састанак претходне недеље око изградње трансфер станица, и да још увек не знају да ли ће се радити оне или тражити друго решење, и дали ће се то питање дефинитивно решити кроз Студији изводљивости?  

Професор Здравковић је одговорио да има неколико решења, а да ће се изабрати најповољније и најјефтиније. Тражи се дугорочно решење, од 60-70 година, а не које ће функционисати краћи временски период.

Заменик председника градске општине Барајево, Раде Стевановић, подржао је активности и рекао да они остају привржени пројекту.

Заменик председника општине Владимирци, Дејан Нешић, рекао је да подржавају активности и пита: Какве одлуке треба да припремају?

Одговорила је Драгана Механџић, самостални саветиник у Министарству, и рекла да ће до септембра требати да се донесе коначна сагласност на Студију изводљивости, и да то може да донесе и председник општине.

У дискусију се поново укључио Радомир Стевановић, в.д. директор "Еко Тамнаве" и обавестио присутне да се већ сутра одржава састанак са представницима свих 11 комуналних предузећа око спровођења процедура мерења количина отпада и морфолошког састава отпада. Потребно је да све општине и КЈП остваре мобилност и изврше свој део обавеза.  

Представници града и општина су се изјаснили да ће на време измиривати све обавезе које се односе на пројекат и према предузећу "Еко Тамнава".

Драган Јелић, председник Скупштине општине Уб, поздравио присутне и истакао да је потребно зазапочети едукацију свих корисника будуће депоније. Такође је рекао да је неопходно у исто време радити на процени утицаја  на животну средину.

Професор Здравковић је одговорио да ће  послови заштите животне средине бити приоритет, и да се ради у складу са ЕУ стандардима. Нагласио је да нема знакова питања, и да је све транспарентно. Овим пројектом доводи се у ред цео регион, што се тиче ове области. Депонија ће бити много боља, него што се сада чини. То неће изгледати као депонија, већ као фабрика.

Драган Јеремић, директор Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева, је нагласио да је сада постављено све на своје место. Ако се ово не доведе до краја, последице  ће бити велике, јер ћемо бити удаљени и од других пројеката. Навео је да је потребно истаћи да је за  кашњење које је наступило, није одговорно ни Министарство, ни Предузеће "Еко Тамнава", ни град Ваљево,ни општине. Тражио је да се јасно каже ко је за то крив. Питао је да ли имамо гаранције од Министарства да нећемо закаснити да конкуришемо за средства из ИПА фондова? Даље је рекао да је едукација становништва веома важна, јер  Град Ваљево има лоше искуство, при чему је приликом покушаја да одреди локацију у близини града, доживело протесте грађана, због чега није ни дошло до реализације плана.

Професор Здравковић је одговорио да је план оперативно усаглашен са ЕУ, да постоји стопостотна комуникација са канцеларијом ЕУ у Београду, и да је сарадња са њима једини начин да радимо и успемо.Предложио је да се донесе коминике, који ће бити прослеђен и Комисији ЕУ и другим институцијама. На крају је рекао да не треба да се осврћемо шта је до сада рађено односно ко је грешио, већ да идемо даље.

Пошто више није било дискусије, председавајући, Дарко Глишић, предложио је следеће

 

 

 

 

-5-

 

З А К Љ У Ч К Е

 

1. Изражава се јединствен став којим се даје подршка Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине РС и Предузећу "Еко-Тамнава" на реализацији пројекта Регионалне депоније у Каленићу;

2. Да Предузеће "Еко-Тамнава" и Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине РС утврде динамику обавеза, и доставе свим оснивачима Предузећа "Еко-Тамнава", као и да двонедељно обавештавају о урађеном у претходном периоду.

3. Обавезују се градоначелник и председници општина да обезбеде ажурно измирење финансијских и других обавеза, у складу са Годишњим планом пословања Регионалног центра  „Еко – Тамнава“ као и Планом преноса средстава у 2013. години.

4. Регулисање финансијских и других обавеза Града и општина према Дирекцији за обнову и развој Колубарског округа  погођеног земљотресом, насталих  пре почетка рада Регионалног центра „Еко – Тамнава“, решавати преко надлежних органа Дирекције.

5. Представници Града и општина су се изјаснили да су сагласни да се организује мерење количине и састава комуналног отпада на територији Града и 10 општина и да се преко ЈКП обезбеди подршка овој активности.  

 

Закључци су једногласно усвојени.

 

II. Председавајући је у склопу друге друге тачке дневног реда, реч дао Начелнику округа, који је говорио о међурегионалној сарадњи. Пројекат Регионалне депоније је најбољи пример за то. И данашњи скуп је показао да треба бити  јединствен и конструктиван, и да то мора да донесе резултат. Говорио је и о другом регионалном пројекту,  хидроакумулацији "Стубо-Ровни", из које водом треба да се, поред општина Колубарског округа, водом снабдева и Лазаревац. Затим је рекао да су пред нама и други пројекти, као што је гасовод, и да треба иницирати и друге капиталне пројекте од интереса за ову средину.

 

Дискусије по овој тачки дневног реда није било.

 

III.У оквиру ове тачке, председник Градске општине Обреновац, Мирослав Чучковић, говорио је о проблему који општина има око накнаде еколошке таксе, на име заштите животне средине у околини Термоелектрана. Навео је да им је планом предвиђено преко једну милијарду динара, али да су добили од Града Београда само 30 милиона. Предлаже да се у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, одржи састанак, како би се дефинисале обавезе.

Професор Здравковић је одговорио да ће проверити обавезе Министарства  и других, у чијој је то у надлежности.

Пошто више није било дискусије, председавајући је закључио седницу, и захвалио свима на присуству и успешном раду.  

       Седница је завршена у 13.30 сати.

 

          Председник                                                                   Записник  водио,

        Савета округа                                                                   секретар Савета

      мр Војислав Јовановић                                                          Драган  Јанковић                                                                                                                

 

 

 

Додатне информације