Саопштење за јавност 27.06.2016.год.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

ПРЕДМЕТ: обавештење о предузетом у циљу спречавања,сузбијајања заразне болести nodularni dermatitis

 

 

У циљу што ефикасније борбе против заразне боести nodularni dermatitis код говеда,која се након Бугарске и Македоније појавила и у југоисточној Србији,Влада Републикe  Србијe  и Оперативни  штаб за кординацију примене мера  за спречавања, узбијајања  и искорењивање   заразне болести nodularni dermatitis су предложили одржавање седнице Савета управног округа  у проширеном саставу.

 

Седница Савета Колубарског управног округа  у проширеном саставу  одржана је дана 27.06.2016.године.Поред председника и представника  локалних самоуправа, Седници Савета  присуствовали су чланови  штаба за ванредне ситуације, представници завода за ветерину, јавно здравље и пољопривреду, ветеринарске коморе, ветеринарски и санитарни инспектори. 

На седници су  стручна лица из Ветеринарског специјалистичког института Шабац  и  ветеринарски инспектори информисали присутне о актуелној епизоотиолошкој ситуацији у земљи  и природи болести. 

Болест изазива  вирус који се  не преноси на људе,а са оболелих животиња на здраве углавном их преносе инсекти и непосредан контакт. Кључне мере за сузбијање болести  су рана идентификација,забрана кретања, спречавање илегалног транспорта животиња и уништавање заражених говеда. У Колубарском управном округу нема забележених случајева обољевања говеда од nodularnog dermatitisa.

 Како вирус преносе  углавном  инсекти,на седници је усвојен извештај о спровођењу превентивне дезинсекције у локалним заједницама округа и дат предлог да се иста након оцене ефикасности првог- пролећног изведеног круга и епизоотиолошке ситуације на територији Округа, понови и пре извођења другог- јесењег  круга.Предложено је и да сва правна лица и предузетници који обављају делатност под санитарним и ветеринарским надзором мере дезинфекције,дезинсекције и дератизације спроводе у складу са законом, добром хигијенском и произвођачком праксом. 

Обзиром на озбиљност ситуације и потребе за хитно поступање  на седници су донети следећи закључци: 

1. До среде, 29.06.2016 године све локалне самоуправе да формирају и учине оперативним локални кризни центар, који ће одмах почети са радом и редовно извештавати регионални кризни центар и начелника Колубарског управног округа; 

2. Све јединице градске и локалних самоуправа да одреде место за сахрањивање убијених, заражених животиња и о томе одмах обавесте Регионални кризни центар и ветеринарску инспекцију;

3. У току дана регионалном кризном центру да буду достављени: 

- преглед субјеката система заштите и спасавања са подручја Колубарског управног округа и 

- извештај о до сада превентивном спровођењу мера дезинсекције и дератизације;

 

4. Да локалне самоуправе планирају средства локалним кризним центрима за спровођење мера дератизације и дезинсекције и да се њима промптно доставе упутства и дописе до сада пристигле у стручну службу Колубаркског управног округа;

5. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево, да настави са обавештавањем пољопривредних газдинстава о нодуларном дерматитису;

6. Ветеринаркса и тржишна инспекција у координацији са полицијском управом Ваљево да појачају контролу промета говеда на територији Колубарског управног округа и да о надзорима редовно извештавају Регионални кризни центар и начелника Колубарског округа;

 

7. Обавезују се јединице локалне самоуправе да до 04.07.2016 године доставе извештај о предузетим мерама по наведеним закључцима, са предлозима за унапређење рада локалног и Регионалног кризног центра.

   

                                                                                   Председник Савета 

                                                                           Колубарског управног округа

                                                                                  Горан Миливојевић

 

ОВО ЈЕ ПРОБА

 

Додатне информације