Организациона структура (2)

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

 СА СЕДИШТЕМ У ВАЉЕВУ

  

1.МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

-Тржишна инспекција, тел. 014 220-607                 Начелник службе:

                                      014 221-469                 Милан Филиповић, вд начелника

                                                                                 Извршиоца: 12

 

-Фитосанитарна  инспекција,тел.  014 220-419            Шеф службе:

                                                        014 221-469           Миодраг Спасојевић

                                                                                       Извршиоца: 3

 

-Сектор за инспекцијски надзор, тел 014 220-419       Координатор:

                                                              014 221-469    Гордана Бабић

                                                                                      Извршиоца: 4

 

-Ветеринарска инспекција, тел. 014 221-469               Шеф одсека:

                                                                                      Славица Срећковић

                                                                                      Извршиоца: 7

 

-Шумарска инспекција, тел. 014 221-469                     Извршиоца: 2

 

-Водопривредна инспекција, тел. 014 3433-120         Извршиоца: 1

 

2. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

 

-Туристичка инспекција, тел. 014 221-469               

Координатор за Колубарски и Мачвански округ

                                                                                        Извршиоца: 4 у Ваљеву.

 

3.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

-Санитарна инспекција, тел. 014 224-743                     Начелник службе:

                                               014 221-469                    др Бранка Михољчић

                                                                                       Извршиоца: 6

-Здравствена инспекција, тел. 014 224-743                 Извршиоца: 1

 

4.МИНИСАТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

-Инспекција рада, тел. 014 227-955                               Начелник службе:

                                      014 221-469                               Невена Станојловић

                                                                                         Извршиоца: 9

 

 

5.МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ

-Школска управа Ваљево, тел. 014 226-602                Начелник:

                                                   014 227-651               др Зорица Јоцић

                                                                                      Извршиоца: 13

 

6.МИНИСТАРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ

 

-Електоенергетска инспекција, тел. 014 221-469 Извршиоца: непопуњено                          

-Саобраћајна инспекција, тел. 014 221-469           Извршиоца: 2     

 

7.МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА   И  ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

-Саветник за управне и

  управно-надзорне послове (II степен), тел. 221-469     Извршиоца:1

 

8.МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ  УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

-Управна инспекција, тел. 014 221-469                             Извршиоца:1

 

 

СПИСАК РАДНИХ МЕСТА

ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ

ПО МЕСТУ РАДА (ВАН СЕДИШТА)

 

ОПШТИНА УБ Контакт: 014-415-913

Седиште инспекције је у Ул. 7.јула 11.

- тржишна инспекција                                                                   1 извршилац

- санитарна инспекција                                                                 1 извршилац

- пољопривредна инспекција                                                        1 извршилац

- ветеринарска инспекција                                                            2 извршиоца

- шумарска инспекција                                                                  1 извршилац

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ Контакт: 014-343-120

Седиште инспекције је у Ул. Душана Трифуновића  бб,

- санитарна инспекција                                                                 1 извршилац

-пољопривредна инспекција                                                         1 извршилац

- водопривредна инспекција                                                         1 извршилац    

 

ОПШТИНА МИОНИЦА Контакт: 014-34-21-013

Седиште инспекције је у Ул. Др Јове Алексића 12,

- тржишна инспекција                                                                   1 извршилац

 

ОПШТИНА ЉИГ Контакт: 014-34 45-011

Седиште инспекције је у Ул. Карађорђева 9.

- тржишна инспекција                                                                   1 извршилац

- ветеринарска инспекција                                                            1 извршилац

 

ОПШТИНА ОСЕЧИНА Контакт: 014-452-155

Седиште инспекције је у Ул. Карађорђева 114.

- тржишна инспекција                                                                   1 извршилац.

Додатне информације